Nyheter Vetlanda

Politiker i Skede för möte om bygdens framtid

Just nu på onsdagkvällen sitter kommunstyrelsen i möte med Skedebor för att diskutera skolans och bygdens framtid. ”Vi vill att skolan ska vara kvar”, säger Majken Palm i  Skede sockenförening. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat lägga ner skolan. ”Vi måste protestera”, säger Majken Palm.

För många Skedebor är det nu klart att bygdens framtid står på spel. Nedläggningen är inte helt klubbad och klar men kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige måste säga ja till beslutet. Därför har Skedeborna bjudit in kommunstyrelsen till ett möte.
”Vi måste gå till angrepp”, säger Anders Karlsson i föreningen som menar att kommunens tjänstemän (skolchef och rektor) och nämnden drivit skolans nedläggning i flera år.
”De har tagit för givet att skolan ska läggas ned”, säger Anders Karlsson. Ett arbetsätt som fått flera lärare att lämna skolan.

En skola betyder väldigt mycket för Skede.
”Skolan är navelsträngen till byns fortlevnad”, säger Anders Karlsson.
Elevantalet är stabilt på dagens nivå de närmaste fem åren och Skedeborna har märkt av ett generationsskifte med fler barnfamiljer som vill flytta in, bara det finns en skola.
Skedeborna hoppas nu politikerna i kommunstyrelsen beslutar bevara skolan.

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook