Konflikt mellan politiker och tjänstemän | Höglandsnytt
Nyheter Vetlanda

Konflikt mellan politiker och tjänstemän

En konflikt har blossat upp mellan politikerna i vård- och omsorgsnämnden i Vetlanda kommun och tjänstemän ansvariga för biståndshandläggning till särskilda boenden. Tjänstemännen anser att politikerna klampar in på deras områden. Politikerna anser att om det finns lediga platser på särskilda boenden ska de också fyllas om behov finns.

Konflikten blossade upp på nämndens senaste möte som uppges ha varit turbulent. Anledning ska, enligt uppgifter till Höglandsnytt, vara att tjänstemän inte är lika villiga att ge bistånd till särskilt boende som politikerna önskar i ett läge när det finns lediga platser och samtidigt önskemål från äldre om särskilt boende.
Efter nämndmötet har företrädarna för styrande majoriteten, förutom vice ordförande Kjell Egon Strandh (c), undertecknat en skrivelse där de ger sitt stöd åt nämndordföranden Carina Bardh (m). En samlad opposition har gjort detsamma i en egen skrivelse till kommunchef och kommunalråd.

Orubbat förtroende
”Carina Bardh jobbar för att nå så stor enighet som möjligt i besluten. Dessutom försöker vi politiker att sätta oss in i de olika verksamheterna för att på så sätt bli mer synliga och insatta i ärendena. Detta nya sätt att arbeta har skapat en viss oro i förvaltningsledningen. Vår ambition är dock inte att skapa oro utan det borde istället ses som positivt eftersom det ofta sägs att politiker inte är tillräckligt synliga och aktiva”, säger Carina Strömbäck (v) å samlade oppositionens vägnar.
”Vårt förtroende för hur Carina Bardh arbetar som ordförande är orubbat. Vi hoppas även att ni tjänstemän känner att vi har förtroende för ert arbete”, skriver nämndmajoriteten.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

  1. Det är korrekt att jag inte undertecknade en skrivelse om förtroende för nämndens ordförande. Däremot är anledningen till skrivelsen fel.
    Det finns en nästan årslång förtroendekris mellan ordföranden och chefstjänstemännen, som utmynnade i en konflikt på sammanträdet 9/2. En ledamot från majoriteten lämnade sammanträdet och lämnade in sin avgångsskrivelse. I den lär hon beskriva sina skäl på ett sådant sätt att förtroendeskrivelsen ansågs nödvändig.
    Jag skrev inte på med motivering att nämnden behöver ägna sig åt självrannsakan först, för att normalisera förhållandet mellan politiker och tjänstemän. Skrivelsen motverkar det syftet.

    1. Den som behöver ägna sig åt självrannsakan är 1e ”vise” ordförande Kjell-Egon. Tänk igenom ditt förhållande till din egen ordförande. Det brukar vara så att en 1e vice ordförande är ordförandens högra hand och stöd. Det är uppenbart att så inte är fallet. Det är graverande att offentligt gå till attack på detta viset mot en ordförande som har 99 % stöd av nämnden. Beskrivningen av den så kallade förtroendekris som Kjell-Egon ger känns inte igen. Jag ger återigen mitt fulla stöd till Carina Bardh och uppskattar det sätt hon jobbar på. Vi kan inte bara lyssna på tjänstemännen, vi måste även väga in vad personal, brukare och allmänheten har för synpunkter. Vi får inte glömma bort att vi är valda av folket och att det är vi som har det yttersta ansvaret. Därför måste vi se till att vara så insatta som möjligt i de ärende vi beslutar om.

  2. Hejsan
    Jag jobbar som personal inom vård och omsorg i Vetlanda. Nu känner jag att äntligen har vi en nämnd som är intresserad av vad vi i personalen tycker och tänker. Det känns fint att ordförande är så intresserad att hon själv tar reda på hur saker ligger till och besöker oss. Det är bra att hon vill att alla ska vara eniga i besluten som tas. Av det jag läst i artikeln ovan verkar det som om alla utom en i nämnden känner förtroende för ordförande. Om det är så har hon ett starkt stöd för den politik och det sätt hon arbetar efter. Vi lever ju i en demokrati där majoriteten bestämmer och det är väl bara för den som inte gillar politiken att avgå eller finna sig i det som beslutats. Så är det ju för oss alla.

Kommentarer avstängda