Eksjö

KONFLIKTEN i Eksjö över – de har kommit överens efter flera år

Officersförbundet och Försvarsmakten har kommit överens om nya avtal för ersättningar till Försvarsmaktens cirka 30 000 anställda.

Officersförbundet och Försvarsmakten har de senaste åren legat i konflikt kring hur den militära personalen ersätts. De avtal som skrevs under idag kommer från första januari 2018 att lösa dessa problem, menar ledningen för fackförbundet.

– Vi har nu dragit vårt strå till stacken för att stödja ÖB:s ambition att öka den militära personalens tillgänglighet. Samtidigt får personalen ersättning i nivå med den tid de tjänstgör. Vi är mycket glada att Försvarsmakten lyssnat på reaktionerna från sin personal, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet, i ett pressmeddelande.

Bland de större förändringarna syns att den kritiserade insatsarbetstiden utgår och ersätts av ett så kallat ”Försvarsmaktsdygn”. Ersättningar vid stöd till samhället, exempelvis vid skogsbrand, styrs också upp i ett eget kapitel. De nya avtalen är värdeneutrala jämfört med tidigare avtal och gäller för både kontinuerligt och tidvis tjänstgörande personal.

– Vi är glada att vi nu är färdiga med de här avtalen. Det tog några år. Nu kan vi lägga mer kraft på nästa avgörande fråga: att få upp lägstalönerna för den militära personalen till en rimlig nivå, säger Lars Fresker som dock pekar på ett grundläggande kvarstående problem:
”Inga arbetstidsavtal kan lösa att Försvarsmakten är underfinansierad och underdimensionerad för sina uppgifter, men inom nuvarande ram är detta ändå ett steg framåt”.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook