Nyheter

Konjunkturen i länet ökar – men långsammare

Konjunkturen i Jönköpings län ökar – men ökningstakten har mattats av sedan i höstas, konstaterar Företagarna och Swedbank i sin färska småföretagarbarometer. Perioden 2008/09 tappade man mycket men hämtade tillbaka mycket 2010.

Ökningen i fjol var kraftig och nu har utvecklinbgen gått in i en lugnare fas, konsaterar Företagarnas regionchef Frida Boklund.

I barometern väger man samman småföretagens sysselsättningsnivå, orderingång och fakturering.

Mätningen ger vid handen att företagen har utrymme för expansion utan några större investeringar. Man utnyttjar i dag bara ungefär 50 procent av den tillgängliga kapaciteten, vilket man säger är en ganska normal siffra för ett industriföretag. Tjänsteföretagen har ett ännu sämre kapacitetsutnyttjande – det ligger bara på 37 procent!

Inom flertalet småföretag i länet finns en optimism om möjligheten att växa- men parodoxalt nog är största hindret för det är en ovilja att växa (23 procent). Ett annat hinder, som anförs av 18 procent av de tillfrågade, är bristen på arbetskraft. Höga arbetskostnader är ett hinder som 17 procent anför.

Konkurrensen har hårdnat under de tre senaste åren menar 57 procent av företagen – framför allt för industriföretagen, där 63 procent noterar att konkurrenstrycket hårdnat. Det är tuffar i F-länet än i övriga Sverige, där bara 45 procent av företagen har noterat samma sak.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook