"Konsulter mot vuxenmobbing i Vetlanda är trams" | Höglandsnytt
Debatt Opinion

”Konsulter mot vuxenmobbing i Vetlanda är trams”

”Ska inte vuxna personer klara sådana här saker utan att kommunen ska dras med fler konsultkostnader”, säger Jan Johansson (vf) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt på tal om Gunilla Hjelms (c) förslag för att lösa vuxenmobbningen i fullmäktige.

[adrotate banner=”6″]

Jag vill instämma i din syn på det här Lars-Olof! Du har helt rätt! Det som vissa politiker sysslar med är inget annat än vuxenmobbing.

Redan vid mitt första framträdande i kommunfullmäktige 2010 blev jag utsatt för denna mobbing. Jag citerade då ett dokument som utgivits av Sveriges Kommuner och Landsting. Jag gjorde då ett uttalande från talarstolen där jag hoppades att fullmäktige skulle visa respekt för oliktänkande eftersom det ändock handlar om demokrati. Vi i fullmäktige har röstats in av folket och har full rätt att ge våra åsikter tillkänna.

Jag möttes vid denna första entré i kommunfullmäktige av försöket av en i fullmäktigepresidiet att avbryta mitt inlägg. Särskilt anmärkningsvärt var detta då detta icensattes av en person tillhörande fullmäktiges presidium. Denne person fortsatte sen vid ett flertal senare möten med samma fulhet och mobbing genom att hånle, skaka på huvudet och även grimasera så snart jag försökte få igång en regelrätt demokratisk debatt. Dennes beteende uppmärksammades av publik som reagerade varefter dessa reaktioner från presidiet lyckligtvis numera upphört.

Emellertid är det så att det finns två personer som jag ständigt från min talarstol kan se och som ständigt hånar! De nonchalerarinlägg, lyssnar inte, pratar och stör de som sitter bredvid. Det är från de två partier som du också upplevt vid ditt senaste framträdande i fullmäktige i februari.

Jag nämner i det här sammanhanget inga namn men upplever detta vid varje fullmäktige! Från talarstolen sett sitter kvinnan på höger sida och mannen till vänster. Det som dessa ständigt ägnar sig åt är ren vuxenmobbing och jag hoppas verkligen att respektive gruppledare eller partiledare för dessa två partier tar sitt ansvar och tar tag i dessa beteenden för att stoppa dessa odemokratiska fasoner vilka är helt oacceptabla.

Jag kan läsa i tidningen VetlandaPosten hur en känd kvinnlig partiledare, kommunalråd, hävdar att debattklimatet hårdnat men det är en helt annan sak som ej är att hänföra till den ständiga vuxenmobbing som fortgår. Kommunalrådet ifråga föreslår att en konsult ska granska fullmäktiges möten. Vad är detta för trams? Ska inte vuxna personer kunna klara sådana här saker utan att kommunen ska behöva dras med ännu fler konsultkostnader. Vi är väl vuxna personer som fått folkets förtroenden och då ska väl ändock partiledarna kunna stävja dessa beteenden.

Om man är politiker ligger det i sakens natur att partierna inte alltid har samma uppfattning. Detta är demokrati och då ska man också ha rätt att föra en debatt, mjuk eller hård, kan bero på vad det hela handlar om. Att majoritet och oppositionen har olika åsikter tillhör även det demokratins spelregler. Detta ska inte förväxlas med vuxenmobbing!

Lars-Olof Reinfeldt, du har rätt! Ge inte upp bara för att vissa vuxna personer fortfarande håller till i en sandlåda. Du har mitt fulla stöd!

Jag har inte gett upp och det ska inte heller du behöva göra. Stå på dig även du för det kommer ett nytt val år 2014!

Jan Johansson, oppositionsråd Vetlanda framåtanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

10 Comments

 1. När man läser vad som försigår är det väl inte konstigt att stadshuset kallas för ”ap-huset” bland kommuninvånarna.

 2. Håller med detta är trams i många avseenden.
  Hade jag varit tilldelad en roll med rätt att lägga konkreta förslag, t.ex. i parlamentariska kommittén, skulle jag först bilda opinion och sedan begära partiöverläggningar med sikte på att en regeringsombildning bör ske snarast möjligt.
  Centerns långvariga maktutövande i Vetlanda, fick sitt betyg i senaste valet.
  Erfarenheter hittills under pågående mandatperiod visar att centerns K-råd kan utgå samt att i en regeringsombildning som Tommy Bohman (S) kan ta initiativ till, – då borde han ta in VF som ny partner i maktblocket han leder.
  Det som nu kommer till offentlighet är bra underlag för alla gruppledare, partiorgansiationernas väljare, – att ”på studs” börja fila på era valmanifest där maktfrågan mer än tidigare ska ha sin nödvändiga och givna plats.
  Mitt delbokslut hittills, med stöd av i dag redovisat goda bokslut – + 55 miljoner, säger mig att Jan Johansson VF som sakkunnig inom ekonomistyrning, – han behövs för rätt prioriteringar när vi går vidare med att göra en bra kommun ännu bättre.
  Lars-Olof Reinfeldt MP och Jan Johansson VF – ni ska ha beröm, – ni behövs mer än någonsin som granskare och oppositonsföreträdare, då i takt med att maktblocket håller på att tappa styrfart.

  I dagsläget blir mina slutsatser, jag vill argumentera för att byta ut C och ta in VF i ett nybildat alliansmaktblock – med ett K-råd och ett O-råd som borde kunna tilldelas C.

 3. Jan Johansson (VF) menar att SKL:s utvecklingsdag för fullmäktige är trams. I denna fråga tycker vi olika. SKL som är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets kommuner, landsting och regioner har arbetat fram en utbildningsdag för förtroendevalda och med förtroendevalda som utbildningsledare. Det var detta projekt jag hänvisade till i intervjun i Vetlandaposten. Det går att läsa mer om utbildningsdagen på denna länk: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/fullmaktige/en_utvecklingsdag_for_fullmaktige

  Många kommuner runt om i landet tar chansen att utveckla fullmäktigearbetet, diskutera bemötande och förhållningssätt och demokratins verktyg. Jan Johansson (VF) menar att det är trams. Jag menar att det är bra för demokratin om flera besöker våra fullmäktigesammanträden och hoppas att många kommer att se de webbsändningar från fullmäktige som snart kommer igång för att själva bilda sig en uppfattning om tonläge och respekt.

  Jag tror att en utvecklingsdag för fullmäktige skulle vara bra och nyttigt för alla i fullmäktige men det är klart att det kan kännas jobbigt för en del när någon utifrån kommer och pekar på eventuella brister i bemötande och respekt för andra.
  Gunilla Hjelm

  1. Gunilla Hjelm (C) prata om viktigare saker, – självklarheter som att vuxenmobbnning inte hör hemma bland folkvalda politiker och i synnerhet inte inom fullmäktiges verksamheter, – lägg ut sådant prat i stället till sandlådesnack.
   En utvecklingsdag för fullmäktige finns det behov av. Men att då lyfta vuxenmobbing som det enda viktiga – som du gör – det är trams.
   Diskussion om fullmäktiges roll som högsta beslutande i vår kommun, med ekonomistyrning, mer rättvisa prioriteringar, öka förmåga till omvärldsanalyser, påvisa för kommunstyrelsen att skärpning av budgetdiciplin och att KS-förslag läggs med mer rättvis medelstilldelning än som nu sker – är viktigare än att nu erkänna offentligt att vuxenmobbning förekommer bland våra folkvalda i högsta beslutande organet, – vårt kommunfullmäktige.
   Den uppståndelse som nu Gunilla Hjelm (C) tar till sig och reagerar utan att ta upp väsentligare teman, ser jag som att hon själv blivit skadeskjuten av mobbningdebatten.

 4. Jag hänvisade i en intervju med Vetlandaposten till att det vore bra att använda sig av SKL:s utvecklingsdag för fullmäktige som man kan läsa om på denna länk. Trams! menar Jan Johansson (VF) om att köra en sådan utbildningsdag. http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/fullmaktige/en_utvecklingsdag_for_fullmaktige

  Jag menar att det vore bra att diskutera förhållningssätt, bemötande och respekt men jag är inte förvånad över att vi tycker olika i denna fråga.
  Gunilla Hjelm

  1. Gunilla Hjelm (C) hänvisar till SKL som erbjuder en utbildningsdag för 20 000:- + moms. Som jag uppfattat utbudet handlar det i huvudsak om procedurfrågor inom fullmäktiges beslutsorgansiation.
   Utbildningsledare är folkvalda politiker med olika bakgrund och erfarenhet.
   Av utbildningsledarna från SKL redovisas att även Gunilla Hjelm ingår.
   Gunilla Hjelms egna särintressen prioriterar hon högre än att ta tag i sakfrågor som berör fullmäktiges roll som kommunens högsta beslutande organ.
   Fullmäktige borde inte få utvecklas mot att ensidigt konfirmera underordnade verksamheters förslag till beslut.
   Visioner, mål, hanlingsplaner samt utvärderingar av verksamheter borde ligga högre på agenda än att anta erbjudande från SKL som för 20 000 kronor leder förlöjligande prat om vuxenmobbning.
   Som ett av 3 K-råd borde Gunilla Hjelm verka för att en studiedag innehåller andra teman än de nu rådande stillösa och barnsliga vuxenmobbningar.
   Som kommunmedlemmar vill vi känna oss stolta över er som vi samlat över partigränser valt att företräda oss. Gunilla Hjelm när du går in i din kammare, skapa dig en bild av vad orsaken är till motsättningar och sök svar om du själv är delaktig i nu rådande situation.

 5. Jag föreslår att du Gunilla Hjelm (c) börjar i rätt ände och stävjar det ofog som finns inom dina egna led.
  Det som L-O Reinfeldt upplevde vid februarimötet är ingalunda någon engångsföreteelse. Detta inträffar ofta och från talarstolen upplever man tråkigt nog hur vissa ledamöter ständigt ägnar sig åt att gestikulera, grimasera, skaka på huvudena, prata med varandra, strunta i att lyssna. Det är uttryck för bristande respekt och vanlig hyfs.
  Då menar jag att det enklaste och snabbaste sättet att lösa detta är att partierna själva tar upp dessa frågor vid sina månatliga partimöten. Värre än så borde det inte vara.
  Gunilla Hjelm ( C ) förelår en särskild utbildningsdag. Låt oss hastigt göra ett kostnadsöverslag. Utöver den utomståendes konsultkostnad tillkommer sammanträdesersättningar för heldagen, förlorad arbetsförtjänst och resekostnader för 45 fullmäktige samt därtill utsedda ersättare. Man ska inte behöva använda skattemedel för att vuxna människor inte kan hantera debatter i kommunens högsta politiska organ.
  Att visa respekt och bemötande för oliktänkande är viktigt. Detta gäller Gunilla Hjelm (C), Det gäller mig själv och det gäller alla övriga!
  Därför, Gunilla Hjelm: börja i rätt ände så ska vi genast kunna skönja en förändring i en mera positiv riktning!
  Jan Johansson oppositionsråd (VF)

 6. Gunilla Hjelms (C) kringgående rörelser bör avslöjas.
  Det är ett symptomatiskt agerande när just Gunilla Hjelm (C) vill förleda fokus mot andra när det gäller vuxenmobbning. Under valrörelsen 2010 gjorde hon otrevliga utspel mot sina kollegor i dåvarande alliansen.
  Hennes förhållningssätt har sedan spridit sig i ännu högre grad när nya partiet VF kom från ingenting och slog ut (C) som det typiska landsbygdspartiet.

  Kommunalrådet Tommy Bohman (S) har det största väljarunderlaget i Vetlanda och så lär det förbli. Under den tid, ca ett år, till nästa valrörelse drar igång på allvar då med valmanifest som ska redovisas av alla partier, därför har Bohman nu olika överväganden att göra som även kan påverka hans ställning som toppolitiker.
  Förändringar måste till i presidiets sammansättning. För det första ska vi inte ha 3 K-råd samt ett O-råd. Räknar Bohman med framgång har han även anledning att ompröva om Gunilla Hjelm (C) och Klas Håkansson (M) kan fortsätta som nu, – då som underordnade honom i kommunstyreslen. Formellt sett är de underordnade, om det sedan är så det blir nästa fråga.
  Kvinnosakskvinnan Gunilla Hjelm (C) talar om förtryck mot kvinnor som skapat obalans i politiskt arbete – myt eller verklighet? Konsulten från SKL bör få ta upp deltemat kvinnoförtryck som kan leda till ett svar, – ”myt eller verklighet”.
  HEN

 7. INGEN KRISTDEMOKRAT ÄR INBLANDAD ELLER SKA KÄNNA SIG BERÖRD AV DEN NONCHALANS OCH MOBBING SOM JAG FÖR MIN DEL UPPLEVT FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGES TALARSTOL!

  På förekommen anledning har en kristdemokrat hört av sig och undrat huruvida han skulle ha ägnat sig åt mobbing vid inlägg i Kommunfullmäktige.
  Jag vill med en gång dementera! Ingen kristdemokrat har någonsin varit inblandad i den mobbing som jag ideligen upplever från talarstolen. Tvärtom är samtliga kristdemokrater mycket noga med att bete sig på ett föredömligt sätt. Vi i VF har dessutom ett alldeles utmärkt samarbete med Kristdemokraterna.
  Jag har valt att ej ange några namn men är samtidigt övertygad om att de personer som berörs av beskriven situation mycket lätt själva kommer att känna igen sig. De som känner igen sina beteenden kan ju fundera själva på varför de gör så här och att de också därefter rättar till sin nonchalas i fortsättningen! Genom dessa förändringar skapas ett bättre klimat i Kommunfullmäktige.
  Klarläggandet görs för att oskyldigt parti icke ska behöva gissa att partiet ifråga skulle pekats ut av mig!

  Jan Johansson VF

 8. INGEN KRISTDEMOKRAT SKA KÄNNA SIG UTPEKAD AV MIG FÖR MOBBING ELLER NONCHALANS!

  På förekommen anledning vill jag meddela att ingen kristdemokrat i Vetlanda kommunfullmäktige har pekats ut av mig för påstådd mobbing! Jag gör detta klarläggande efter det att en av dessa hört av sig och undrat! Så är det inte alls – tvärtom har vi ett utmärkt samarbete med Kristdemokraterna. Det partiets ledamöter har dessutom ett föredömligt beteende i kommunfullmäktige!
  Jag har medvetet ej angivit några namn eftersom de två berörda personerna lätt kommer att känna igen sig . De kan därför också av egen kraft rätta till sina beteenden för ett mera trivsamt klimat vid sammanträdena framöver.
  Detta mitt klarläggande kände jag angeläget och vill offentligt redovisa det så att inga onödiga missförstånd ska råda.

  Jan Johansson VF

Kommentarer avstängda