Nyheter

Kontaktproblem mellan rättsmyndigheter

Det finns stora brister i svenskt rättsväsende. Ärenden ligger onödigt länge hos polis, åklagare och tingsrätter och samordning mellan myndigheterna fungerar dåligt visar en granskning som Riksrevisionen gjort.

En av orsakerna till problemen är en svag och splittrad styrning, från bland annat regeringens sida, inte bara svag, den är också splittrad. Man styr ibland, vissa år, sedan försvinner styrningen året efter.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook