Ekonomi Nässjö Toppnyheter

Köpte Nässjöföretag – gjorde en miljard kr i vinst

Norgebaserade byggkoncernen AF Gruppen (AFG) som nyligen köpte större delen av Nässjöbaserade Kanonaden entreprenad levererade 2016 ett miljardresultat.

Omsättningen år 2016 uppgick till MNOK 11 876 (12 398). Preliminärt resultat före skatt 2016 uppgick till MNOK 1 040 (1 004), vilket motsvarar en vinstmarginal på 8,8 % (8,1 %).

Avtalet om köp av 70 procent av aktierna i Kanonaden Entreprenad AB genomfördes den 9 februari 2017.  Kanonaden Entreprenad AB och dess dotterbolag omsatte MSEK 708 2016 och har 188 anställda.

– AF Gruppen har en historiskt hög orderingång och våra medarbetare fortsätter att leverera imponerande resultat. Hög orderingång, hög operationell effektivitet och en stark finansiell ställning ger oss en bra grund för att förverkliga strategin mot 2020. Förvärvet av Kanonaden Entreprenad är ett led i denna strategi och stärker vår närvaro i Sverige. Centralt i vår kultur är fokuset på hälsa, miljö och säkerhet. Målet om noll arbetsrelaterad frånvaro sätter standarden för all vår verksamhet. Ambitioner om fortsatt lönsam tillväxt följs därför av ett starkt ledningsfokus på hälsa, miljö och säkerhet, säger koncernchefen för AF Gruppen, Morten Grongstad.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook