Ekonomi Nyheter

Korruption i Sverige: polisanställd får långt fängelsestraff för mutor

En före detta fastighetschef har dömts av Svea hovrätt till 3,5 års fängelse för korruptionsbrott.

En person som tidigare varit anställd som fastighetschef inom Kriminalvården och på Rikspolisstyrelsen döms för grova mutbrott till fängelse i 3 år och 6 månader. En vän till fastighetschefen döms för medhjälp till de grova mutbrotten till fängelse i 2 år och 6 månader. Två företagare döms för bestickning, dvs. för att ha betalat mutor, till fängelse i 2 år respektive villkorlig dom.

Hovrätten anser att åklagarna har bevisat att den f.d. fastighetschefen har tagit emot mutor av personer från företag som haft uppdrag med anknytning till Kriminalvårdens byggnationer av fängelser och häkten. Fastighetschefen döms också för att ha tagit emot mutor från ett företag som träffat ett hyresavtal med Rikspolisstyrelsen. Totalt har mutor till ett belopp om drygt 20 miljoner kr tagits emot.

Merparten av mutorna har betalats till ett bolag som fastighetschefens vän hade. I anslutning till att Kriminalvården och Rikspolisstyrelsen ingick avtal med tre av företagen har fastighetschefens vän, genom sitt bolag, träffat avtal med samma företag. Dessa avtal gjorde det möjligt att betala ut ersättningar till vännens bolag. Ersättningarna har av hovrätten bedömts vara mutor för fastighetschefens tjänsteutövning i Kriminalvården och på Rikspolisstyrelsen. I ett par fall har mutor betalats direkt till fastighetschefen.

”Det är viktigt för allmänhetens tilltro till rättsväsendet att det finns vilja och förmåga att lagföra personer på hög nivå inom den offentlig sektorn för korruptionsbrottslighet. Detta är viktigt inte minst ur förebyggande synvinkel. 3 år och 6 månader får bedömas vara en sträng påföljd för en 70-åring”, säger förre överåklagaren och chefen för Riksenheten mot korruption, Gunnar Stetler i ett uttalande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook