Nyheter

Kostsamsyn utan opposition à 190 000

För ett par år sedan tog Vetlandas kommunstyrelse ett principbeslut om att man skulle se över kostorganisationerna med sikte att få de tu till en. Nu har en sådan översyn gjorts till priset av 190 000 kronor plus moms.

Det är Ingemar Sturesson (KD), som erinrar sig detta beslut, då han på kommunens hemsida får läsa att det råder politisk samsyn om en samordnad måltidsverksamhet i Vetlanda kommun. Oppositionen har dock inte fått vara med i diskussionerna, konstaterar han.

Det konsulten tittat på är skolmåltidsverksamheterna och vård- och omsorgsförvaltningen matproduktion för äldreboenden och hemtjänst.

I styrgruppen, som dragit uppriktlinjerna för konsultens arbete och som nu ska dra konsekvenserna av det sitter tre moderater, en centerpartist och en socialdemokrat.

Klas Håkansson (M) sitter med som förste vice ordförande i kommunstyrelsen och är gruppens ordförande. De båda andra moderaterna är Carina Bard, ordförande i vård- och omsorgsnämnden, samt Carl-Axel Bengtsson, ledamot i samma nämnd.. De båda andra är Johanna Haraldsson (S), ordförande i barn- ochj utb ildningsnämnden, samt Dan Ljungström (C), ordföfrande i tekniska nämnden.

Men alltså ingen från oppositionen.

Ingemar Sturesson är förvånad över att det tagit så lång tid att få fram utredningsmaterialet, som enligt de uppgifter han tidigare fått skulle varit klart i september.

”När vi nu inte haft tillfälle att delta i diskussionerna måste vi naturligtvis kritiskt granska vad som händer framöver i den här frågan”, konstaterar han.

Även Jan Johansson (VF) är kritisk till hur den här frågan har skötts.

”Jag kan för övrigt inte förstå varför moderaterna ska ha tre representanter i styrgruppen – det hade varit mera lämpligt att en av de båda moderaterna från vård- och omsorgsnämnden i stället hade varit en från VF”, menar han och t8illägger:

”Man kan knappast tala om politisk samsyn när vi inte varit med.”

Konsulten konstaterar bland annat i sin utredning att man föreslår en kommunövergripande verksamhet samlad under en förvaltning, förslagsvis tekniska förvaltningen.

Sen finns det ett par huvudspår att jobba vidare med. I ett förslag finns det 16 tillagningskök och 23 mottagningskök.

Det andra alternativet är övergång till kyld matproduktion, koncentrerad till Njudungsgymnasiet. Där tar man fram och skickar huvudkomponenterna. Potatis, pasta, grönsaker och sallader görs i ordning i mottagningsköken.

”Jag har inte varit med i den här processen”, konstaterar Tommy Bohman (S), kommunalråd. ”Men nu återstår för styrgryuppen att ta diskussionerna med tjänstemännen, som har kosten på sina bord. Därefter går frågan till kommunstyrelsen. Det finns ingen tidsplan för det här ärendet.”

Tommy Bohman anar att det här kommer att bli en lika känslig fråga som skolnedläggningar. ”Den engagerar och alla ska vi ju bli gamla.”

Båda förslagen i utredningen innebär personalreducering. Den politiska styrgruppen har inte diskuterat frågan med de fackliga organisationerna.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook