KRAV: Öppna vårdboendet i Mariannelund igen | Höglandsnytt
Debatt Eksjö Höglandet

KRAV: Öppna vårdboendet i Mariannelund igen

”Vårdboende i Mariannelund? Ja!”, skriver företrädare för Socialdemokraterna i Eksjö kommun i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Ibland kan det vara bra att göra en historisk återblick. Den 25 september 2011 skrev Höglandsnytt.se följande:
”I Mariannelund rasar såväl anhöriga som vårdpersonal på vårdboendet Bobinen efter beskedet från Eksjö kommuns ledning att de boende ska förflyttas till Solgården i Ingatorp för att spara pengar i 2012 års budget.”

I Mariannelunds Folkets hus hölls ett öppet möte där kommunledningen – allianspartierna – och oppositionen – socialdemokraterna – presenterade sina olika budgetförslag inför 2012.

I budgeten från socialdemokraterna låg en skattehöjning på 33 öre, detta för att bland annat kunna behålla vårdboendet Gullvivan i Mariannelund. Att de allra flesta mötesdeltagarna ville ha kvar Gullvivan var minst sagt tydligt.

Vilken budget det var som antogs i Eksjös kommunfullmäktige under senhösten 2011 vet vi alla. Att vårt dåvarande socialdemokratiska oppositionsråd Eva-lena Österljung, tillsammans med Bo Bergvall, presenterat fakta och förutsedda konsekvenser på ett tydligt och övertygande sätt hade ingen betydelse när beslutet fattades. Vårdboendet skulle läggas ned. Medborgarnas mening hade ingen betydelse.

Det är lätt att glömma, och även lätt att vara efterklok. Idag är bristen på ett lokalt vårdboende påtaglig. Många människor med stort vårdbehov, och deras anhöriga, vill inte accepterna en flytt från orten, trots att det finns platser lediga. Konsekvensen blir ett stort antal timmar för omsorg i hemmet, en svår situation för anhörigvårdare och inte sällan ensamhet. Detta belastar givetvis också den kraftigt underbudgeterade sociala sektorn.

Vad vi socialdemokrater ville 2011 är detsamma som vi vill nu. Vi har aldrig tvekat. Det behövs ett vårdboende i Mariannelund, och vi kommer att jobba för detta under kommande mandatperioder. Det är folkets vilja, det är demokrati och det är både sunt förnuft och medmänsklighet. Och innan ett nytt vårdboende kan startas kommer vi på andra sätt att jobba för att underlätta för dem som behöver denna omsorg och trygghet, för att underlätta för de anhöriga och för att förbättra arbetssituationen för medarbetare i hemtjänst och hemsjukvård.

En röst på Socialdemokraterna i höstens val är en röst för rättvisa, medmänsklighet och vanligt sunt förnuft.

Birgitta Johanson (S), Mariannelund, och en av mötesdeltagarna i september 2011
Diana Laitinen Carlsson (S), oppositionsråd
Sebastian Hörlin (S), andranamn på KF-listan

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook