Debatt Opinion

”Kräv skadestånd för de flickor som kränkts på Römosseskolan”

”Om ni menar vad ni säger, ’att demokrati och respekt hänger ihop’, bör ni omgående kräva skadestånd för de flickor som kränkts under Waberis rektorsperiod på Römosseskolan”, skriver Olle Ljungbeck i ett debattsvar till riksdagsledamöterna Tomas Tobè (m) och Cecilia Magnusson (m).

Svar till de moderata riksdagsledamöterna Tomas Tobè och Cecilia Magnusson. Jämte begäran om svar från den moderate riksdagsledamoten Abdirisak Waberis.

[adrotate banner=”6″]

Jag hade visserligen inte förväntat mig ärliga och sakliga argument från de som fått uppgift att svara. Men jag kunde inte tro att svaret skulle vara så lågt, billigt och osakligt. Som vanligt börjar ni med de vanliga vedermälen för att skrämma till tystnad (i det här fallet främlingsfientlighet och hot om förtal). Detta biter varken på mig eller numera ett stort flertal av folket, därför att de har genomskådat ert numera förlegade trick att skrämma till tystnad.

Ett bomskott att tala om främlingsfientlighet 

För ett förtydligande kan det kanske ändå vara på sin plats att nämna att såväl min hustru, som jag (jag i mindre omfattning) arbetar med stöd åt invandrarkvinnor. Min hustru har sålunda helt ideéllt ansvarat för invandrarkvinnornas förening (IFFI) i Gävle sedan mer än tio år.

Hon har under denna tid fyra till fem dagar varje vecka lett verksamheten på IFFI. Själv skjutsar jag henne dit varje morgon och hjälper till där jag behövs.

Så ert tal om främlingsfientlighet var ett bomskott. Om någon däremot har skäl att hota med förtal borde det rent logiskt vara jag. Men i motsats till er vill jag att vi diskuterar saken. Som en vidare information till er som tydligen sällan är i verkligheten, kan jag nämna att er ordförande Fredrick Reinfeldt besökte IFFI i Gävle och uttryckte därvid sin beundran för min hustrus osjälviska insats.

Döljer händelser

Om det är av medveten beräkning eller inte så utelämnar ni den mest allvarliga kritiken mot Waberi. Är det kanske för att ni inte vill stöta er med presumtiva väljare? Ni döljer nämligen nogsamt de händelser som utspelat sig på den islamistiska friskolan Römosseskolan i Göteborg, och som var den egentliga orsaken till min artikel, trots att en av er är bosatta där! Det är bl a därifrån jag hämtat mina skäl till att skriva den förra artikeln.

Under den tid Abdirisak Waberi var rektor där, har Skolinspektionen konstaterat grova och allvarliga kränkningar mot eleverna. Dessa kränkningar måste sakligt kopplas till Waberi och hans religion (islam) och den kultur som finns i anslutning till denna. I första hand har kränkningarna riktats mot flickor, men även i vissa fall pojkar, även om de senare klart gynnats i vissa sammanhang på flickornas bekostnad. Waberi lämnade tjänsten som rektor då han blev riksdagsledamot. Detta faktum friar honom dock inte från ansvar för de grova kränkningar och missförhållanden som rått även efter hans frånträde. Han är nämligen ordförande i Islamiska organisationen ”Sveriges Islamiska skolor”.

Allvarlig kritik 

Under perioden från och med Waberis tid som rektor och fram till nyligen har Skolinspektionen vid sju olika tillfällen riktat grav och allvarlig kritik mot Römosseskolan för bl a kränkning, mobbing, att man inte följer läroplanen etc etc. Skolinspektionen har även hotat med indraget tillstånd.

Det som förvånar mig och gör mig upprörd och orolig är att ni varken nämner detta eller skolinspektionens återkommande anmärkningar. Att Magnusson inte nämner det kan inte tolkas på annat sätt än att hon vill undanhålla läsarna sanningen.

Som alla vet infaller för kvinnor regelbundna menstruationscykler från tonåren och uppåt. För många flickor är detta såväl psykiskt som fysiskt jobbigt. Detta naturliga tillstånd inträffar i en flickas kanske känsligaste period i livet. För varje förälder och skolledare är det därför viktigt att inte utsätta flickorna för något som kan påverka deras självkänsla negativt eller kränka dem.

Förbjöd flickor med mens 

På Römosseskolan gjorde man tvärtom under Waberis rektorstid. Man förbjöd flickor med mens att vara i lektionssalen, de fick inte vara i moskén eller vidröra koranen etc. De blev en slags paria! Den som känner islam och med denna sammanlänkade kultur rörande kvinnor, kan inte dra någon annan slutsats än att flickorna skulle sättas på plats och ges en tydlig antydan om att de är mindre värda än männen. Detta bekräftades också av Skolinspektionen i flera fall. Samtliga pojkar hade t ex fått sådana betyg att alla fick behörighet till gymnasiet, alltså 100 procent! Flickorna nådde däremot endats behörighet i 71 procent? Detta strider helt mot statistiskt säkerställda mätningar för vårt land. Sålunda har Römosseskolan under Waberis ledning som enda skola i landet helt avvikit från normen mot vad som gäller i övriga Sverige!

Om ni båda vill ta del av bl a Skolinspektionens samtliga inspektionsprotokoll med de grava anmärkningar som riktas mot skolan kan jag översända alla sju till er som jag utfått mot erläggande av en viss avgift. Jag skänker er dem.

Så till ert tal om att vara frihetens parti.

I dag lever ca 70000 ungdomar mest flickor i ständig oro för att bli bortgifta. Ni har ju regeringsmakten varför det vore lätt att lagstifta om detta. Ni får med all säkerhet SD på er sida. Er beskrivning om religionsfrihet i ert inlägg är så luddigt hållet att det lika väl kan tolkas som rätten att i religionsfrihetens namn kränka människor. Detta är nämligen vad som skett vid Römosseskolan Det dunkelt sagda är med andra ord det dunkelt tänkta eller inte…..?

Om ni menar vad ni säger, ”att demokrati och respekt hänger ihop”, bör ni omgående kräva skadestånd för de flickor som kränkts under Waberis rektorsperiod.

Personligen har jag i ett brev till Jan Björklund krävt detta.

 Sju frågor till Abdisiriak Waberi

Jag önskar nu från Abdirisak Waberi själv få svar på följande frågor. Detta vill jag av den anledning att han för att vara trovärdig måste stå för sina värderingar inför alla sina landsmän/kvinnor. Med er som talespersoner kan han i ett trängt läge och med risk att tappa sin auktoritet, mycket lätt komma undan med att det var ni som påstått att han står för det och det och inte han.

1. Vad var motivet att generellt kränka flickor och gynna pojkar?

2. Varför kränkte skolan flickorna när de hade mens. Anses de orena? Eller bara för att de skall veta sin plats?

3. Varför kan inte en man knäböja och be vid en kvinna?

4. Får flickor såväl som pojkar själva välja vem de vill gifta sig med oberoende av religion, icke troende, icke av samma etnska härkomst som vederbörande själv?

5. Får flickor deltaga i sexualundervisning, simma, gymnastsera, spela fotboll, dansa tillsammans med pojkar?

6. Skall kvinnor och män ha samma rättigheter? Tillämpas sådan pedagogik i Römosseskolan?

7. Borde Du inte som svensk riksdagsledamot tydligare markera de generella värden som regering och riksdag lagstiftat om? Inte minst i din roll som ordförande i organisationen, ”Sveriges islamska skolor”.

Ni nämner att det i Sverige finns 500000 muslimer. Jag förstår att det från er sida verkar lockande att få dessa som medlemmar eller få deras röster. Därför kan det vara frestande att blunda för det som Skolverket kritiserat Römosseskolan för under Waberis ledning. Tillåt mig också att vara ytterligt förvånad över att en man som av moderaterna satts på valbar plats och invalts i riksdagen inte kan svara för sig själv!

Vad ger detta för signaler?

Av två riksdagsledamöter borde vi medborgare kunna kräva en mer intellektuell debatt än undanhållande av sanningen i en så här allvarlig fråga. Istället har vi fått nöja oss med en massa till intet förpliktigande floskler om ”frihetens parti”, ”demokrati och respekt hänger ihop”, ”varje människas rätt att forma sitt eget liv” etc etc. Ni står ju inte för detta. Framförallt inte mot de som kanske bäst behöver ert stöd!

Olle Ljungbeck

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

13 Comments

 1. Ovanstående är bara en del av de märkliga åsikter och agerande som Waberi gett uttryck för. Det minsta man kan kräva av länets moderata riksdagsmän, är ett uttalande om hur de ser på Waberi och det han står för. Länets väljare är med högsta sannolikhet intresserade av, om moderaterna delar hans åsikter och värderingar, och orsaken till att han placerades på valbar plats till riksdagen.
  Vet inte vad som är värst, om moderaterna står bakom hans värderingar, eller alternativet att det är enbart en flirt med islamister.
  Hittills så har moderatera bemött uppgifterna om Waberis förehavande med tystnad. Men att man nu valt att svara på debattartikeln, är väl ett tecken på att han börjar bli en pinsam belastning för partiet. Synd bara att man så ensidigt tar ställning för honom i svaret. Då det lätt kommer gå prestige även i detta, och att man då kommer binda sig ännu hårdare till denna extremist.

 2. Det är mycket mycket bra att denna diskussion äntligen kan komma till stånd – för jag hoppas innerligt att det här inte var sista ordet.

  Waberi är en bra punkt att börja diskussionen, i och med att han sitter i vår riksdag (otvivelaktigt) och är islamist (verkar det som). Den kvinnosyn som Waberi själv givit uttryck för och som Römosseskolan tydligt omsatt i praktisk handling hör inte hemma i Sverige – den hör faktiskt inte hemma någonstans år 2012.

  Det finns många fler skolor med muslimsk inriktning där flickor behandlas sämre än pojkar och det finns många muslimska män som i likhet med Waberi inte vill ta kvinnor i hand. Det är dags att börja se det problemet, hög tid faktiskt.

  Det handlar inte alls om SD som många journalister och politiker vill få oss att tro, inte heller handlar det om rasism. Det handlar om islam.

 3. M:s röstfiske i dunkla vatten upplever jag som motbjudande. De har uppenbart sålt sin själ i förhoppning om några 100000 extra röster.

  Att de så kraftfullt försökte bemöta kritiken beror sannolikt på att de vet att den är befogad (i kvadrat).

 4. Det var ju så sant, klart att de kränkningarna måste prövas juridiskt. Har berörda myndigheter avstått från att följa upp detta?

 5. Heja Olle, på dom bara. Du har så otroligt rätt. Det är sjukt att dessa kvinnoförnedrande skolor får existera. Ok om vuxna människor vill underkasta sig tokerier, men barnen MÅSTE skyddas, oerhört viktigt.

 6. Tack Höglandsnytt för att ni tillåter debatter som borde också
  finnas i de stora drakarna. Ni är mycket modigare och det skall ni som sagt ha tack för.

  För övrigt har Olle L rätt till ett svar från statsministern.

 7. Bra skrivet. Stå på dig. Moderaterna ska inte komma undan med detta.

  Detta skulle varje moderat väljare läsa.

 8. Tror ni att ni får svar.Detta kommer att tigas ihjäl precis som Fr:s köp av sextjänster samt att hans pojk var den sista som pratade med vakten som dog hemma hos FR Vems fingeravtryck var det på pistolen Jag själv tror inte att det var självmord för det skulle han göra på en annan plats.

 9. Det påstås att skolan i Sverige skall vara icke konfessionell. Men varför förekommer då
  både kristna och muslimska skolor. Jag anser att alla skolor båda kristna och muslimska
  måste stängas när lagen säger skolan skall vara icke konfessionell.
  Andy Pallin
  Bollnäs

Kommentarer avstängda