Debatt

KRIS: De flesta vill sluta – vem ska arbeta i äldreomsorgen?


En ny rapport från Stockholms universitet visar bland annat att hälften av dem som arbetar inom Kommunals yrkesgrupper i äldreomsorgen funderar på att lämna yrket, säger rapportens författare i en presentation.

Rapporten baseras på en enkät som besvarats av sammanlagt drygt 1100 anställda inom äldreomsorgen år 2005 och 2015 i Sverige och av ytterligare drygt 5000 anställda i Danmark, Finland och Norge. Studien visar på flera negativa förändringar under perioden, t ex att antalet hjälptagare som en hemtjänstanställd möter under en arbetsdag har ökat påtagligt samtidigt som möjlighet att få stöd i arbetet av kollegor och chefer har minskat.

Att arbetsmiljön inom äldreomsorgen är problematisk är ingen nyhet. Men äldreomsorgens omfattning, inriktning och organisering är under snabb förändring, och det har inte varit känt vad de senare årens förändringar inneburit för äldreomsorgspersonalens arbetssituation. Hur har personalen till exempel påverkats av att antalet äldreboendeplatser har minskat drastiskt och av att hemtjänstarbetet har blivit allt mer detaljstyrt?

Alarmerande ur ett långsiktigt samhällsperspektiv är att hälften av de tillfrågade 2015 uppger att de allvarligt har funderat på att lämna yrket – betydligt fler än tio år tidigare och fler än i övriga Norden.

Marta Szebehely, professor
Anneli Stranz, fil.dr.
Rebecka Strandell, doktorand vid Stockholms universitet

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook