Kris i Vetlanda – måste kanske lägga ner gymnasieprogram | Höglandsnytt
Ekonomi Vetlanda

Kris i Vetlanda – måste kanske lägga ner gymnasieprogram

Gymnasiechef Henrik Wågesson i Vetlanda ska nu utreda om det ska fortsätta erbjudas ett estetiska program på Njudungsgymnasiet. Anledningen är att programmet har för få elever och inte går runt ekonomiskt.

”Vi ska nu utreda alternativen, granska elevunderlaget och presentera ett underlag för politikerna i barn- och utbildningsnämnden att ta ställning till”, säger Henrik Wågesson i ett uttalande.
Njudungsgymnasiet är det enda gymnasiet på Höglandet med estetiska programmet, inriktning musik.
Det krävs 35 elever för att programmet ska bära sina egna kostnader. Antalet elever på det estetiska programmet har minskat i flera år och har nu 24 elever.
”Utbildningen kräver mycket specialkompetens hos lärarna vilket gör att det är svårt att dra ner på personal när det är färre elever”, säger Henrik Wågesson vars utredning ska vara klar i slutet av månaden.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook