Höglandet Jönköpings län

Krisgrupp inkallad – torkan hotar grundvattnet på Höglandet

Invånare i Jönköpings län och på Höglandet uppmanas spara på vattnet eftersom grundvattennivåerna just nu är mycket låga. Enligt länsstyrelsen är läget allvarligt.

Både vad gäller nivåerna på ytvatten så väl som grundvatten är läget i länet just nu allvarligt i Jönköpings län, enligt länsstyrelsens översyn. Prognoserna pekar dessutom på att vattnet kommer fortsätta att sjunka, vilket kan leda till problem för framförallt stora vattenkonsumenter, som exempelvis jordbruk. Det finns också risk för att grävda brunnar kommer att sina när vattnet sjunker undan.

Personer på ledande befattningar på länsstyrelsen har därför beslutat att tillsätta en s k händelsegrupp.
Gruppen kommer troligtvis bestå av representanter från bland annat Länsstyrelsen, kommunerna, Regionen och Försvarsmakten.

Högländare uppmanas nu samla regnvatten i tunnor för att vattna i trädgården, tvätta bilen i automattvätt, undvika bada badkar och sluta låta vattnet rinna vid tandborstning.

Bevattningsförbud har redan införts i Vetlanda kommun.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook