Nyheter Småland

KROSSA NATUREN! Nu ska vägen byggas


Tillväxt stavas fortfarande mer bilåkande, miljöförstöring och märkliga ingrepp i naturen. Asfalt måste få gå först. Nu ska sällsynta mossan bort från naturreservatet.

Länsstyrelsen Kronoberg ställer sig nu positiv till Trafikverkets och Växjö kommuns förslag om att flytta den Gröna sköldmossan inom Fylleryds naturreservat.

Genom en ny trafikplats vill Trafikverket och Växjö kommun (som slagit sig för bröstet med titeln Europas grönaste stad) minska köerna som ofta uppstår. För att få utrymme för trafikplatsen krävs dock ett ingrepp i Fylleryds naturreservat där den fridlysta Gröna sköldmossan växer.

Trafikverket och Växjö kommun har tagit fram ett förslag på hur mossan kan flyttas till en ny miljö. Länsstyrelsens klartecken innebär att mossan får flyttas inom Fylleryds naturreservat. Det kommer att skapas en miljö där det finns förutsättningar för att mossan att finnas kvar på lång sikt.

Grön sköldmossa är fridlyst. Den är sällsynt i Kronobergs län men vanligare i andra delar av Sverige. Mossan lever på murkna stockar och när de bryts ned måste den hitta nya lämpliga stockar att växa på.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook