Debatt Kultur

Kulturen ska vara fri!

Kultur ska vara fri och obunden för att berika och utvecklas. Varje anknytning till rörelser, politiska som religiösa, begränsar och låser utvecklingen inom både ramar och uttryckssätt.

Likaså får inte praktiska placeringar förhindra olika grupper att känna det som besvärligt att besöka kulturella aktiviteter.

Därför ska ett Kulturhus i Vetlanda ligga centralt, nära resecentrum samt med goda möjligheter för scenfolkets stora transportfordon att smidigt ta sig till och ifrån med sin rekvisita.

När den blivande centrumplaneringen enkelriktar Lasarettsgatan mot torget är den lilla ytan som företaget “Carlfo” föreslår alldeles för trång. Vidare blir Vetlandabäcken troligen inklämd eller överbyggd. Folketshus-byggnaden blir för dominant och känslan av att Branting kan hänga på väggarna i kulturhuset känns inte bra. Inget ont om Branting. Han gjorde mycket gott under den tid han levde i. Alternativt vore att jämna hela området med marken för då skulle ytan mer än väl vara lämplig.

Lika lite skulle det vara förenligt med frihet att Kulturhuset kopplas till någon kyrklig verksamhet eller ett annex till den befintliga skolan. Alla inriktningar av kultur måste känna sig välkommna, utan att stoppas av att de inte passar in i intressenternas åsikter eller plånböcker.

Kulturen såväl som Demokratin måste ständigt kämpa för sin frihet och oberoende.

Det pågår förhandlingar i kommunen bakom lyckta dörrar i detta ämne och jag hoppas att öppenheten är riktmärket utan att någon dold agenda finns när politikerna lägger fram sina propåer för beslut i god tid inför nämndmötena.

LARS-OLOF REINFELDT (MP)Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook