Debatt Opinion Vetlanda

Kulturhusdebatten: Vetlanda kommuns ekonomiska förutsättningar måste redovisas

”Vi tycker det angeläget att för allmänheten redovisa Vetlanda kommuns ekonomiska förutsättningar. För att kunna förverkliga önskemålet om kulturhus i drift år 2015 utan skattehöjning saknas således mer än 72 milj kr. Hur ska detta finansieras?”

[adrotate banner=”7″]

I det halvårsbokslut som redovisades i fullmäktige den 19 sep 2012 förväntas ett underskott för förvaltningarna på 17,6 m kr. Av underskottet står Barn– och utbildning 7,4 m kr, Vård- och omsorg 0,6 m kr och Socialnämnden 3,0 m kr Till detta kommer tekniska nämndens förväntade underskott på 7,6 m kr.

Den nu sittande kommunregeringen bestående av S, C och M tog i juni 2012 en budget för åren 2013-2015 som medför nedskärningar för vår ekonomi år 2013. Barn –  och utbildning 6, 6 m kr, Vård- och omsorg 5,1 m kr och socialnämnden 0,8 m kr. Tillsammans med årets bantningar uppgår budgetbesparingarna för Vetlanda kommun till 23,5 milj kr 2013.

För det därpå följande året 2014 finns ett ytterligare sparbeting på 22, 2 milj kr och året därefter ytterligare 13,9 m kr. För år 2015 finns således behov av ”besparingar och nedskärningar” motsvarande mer än 60 milj kr.

Nu vill majoriteten att alla partier ska ta ett principbeslut om ett nytt kultur- och teaterhus som enbart i hyra beräknats kosta ca 9,5 milj kr/år under 30 års tid med en årlig driftkostnad på ca 2 mkr.

Vi vill också dementera tidningsuppgifter som gav intrycket om att det skulle vara ”grönt ljus” för ett kulturhus. Samtliga partier ska redovisa sitt ställningstagande den 10 oktober till ett möte med en ”styrgrupp” för ärendet.

Av siffrorna ovan att döma är det kraftiga gula varningssignaler som gäller. För att kunna förverkliga önskemålet om kulturhus i drift år 2015 utan skattehöjning saknas således mer än 72 milj kr. Hur ska detta finansieras?

Vid en eventuell skattehöjning på 10 öre så tillförs en inkomst på ca 4,5 milj kr. Det är enkel matematik få fram den skattehöjning som krävs för genomförandet av kulturhus enligt nu liggande förslag.

Vi överlåter åt allmänheten att avgöra realismen vid ”grönt ljus” och vilka effekter det får i välfärdsområdena skola, vård- och omsorg. Nu pågår en intern politisk debatt i respektive parti om ställningstagande och vi kommer att redovisa detta den 10 oktober.

Jan Johansson, vetlanda framåtanda 
Magnus Olofsgård, folkpartiet liberalerna

[adrotate banner=”6″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook