Höglandet Jönköping Jönköpings län

Kunde inte läsa röntgenbilderna – stackare gick med bruten axel i en månad

En axelfraktur upptäcktes först en månad efter första kontakt med vården, vid en andra granskning av röntgenbilderna. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som sökte vård på vårdcentral för smärta i axeln efter ett fall. Patienten remitterades akut till röntgen för utredning av eventuell skelettskada. Röntgen visade ingen fraktur och patienten ordinerades därför sjukgymnastik.

När patienten vid ett återbesök hos sjukgymnasten, en månad efter fallet, fortfarande hade besvär med axeln gjordes en ny röntgenundersökning. När röntgenbilderna som tagits vid första vårdkontakten granskades igen, syntes en fraktur som inte hade upptäckts vid den första granskningen.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

”Detta har inneburit en ökad smärtproblematik för patienten, som nu opererats. För att undvika att liknande händelser ska inträffa igen har det införts nya rutiner”, uttrycker Peter Blomstrand, chefläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook