Debatt Vetlanda

”Kuppartat beslut om Mogärdeskolan” – öppet brev till oppositionen

”Ni har inte i den utsträckning som ska krävas – beskrivit alla de konsekvenser från ert ”kuppartade” beslut om Mogärdeskolans framtid”, skriver Vetlandabon Jack Andréen i ett öppet brev på Höglandsnytt Debatt till oppositionsrådet Jan Johansson (vf).

Du tror att det inte finns stor opinion för nybyggnation av 2-parallellig lågstadieskola, med en förskoleklass att uppföras centralt i Vetlanda.

Du Jan Johansson (vf), Tommy Bohman (s) och Klas Håkansson (m), ni har inte en aning om vilken opinion som finns. Ni har inte i den utsträckning som ska krävas – beskrivit alla de konsekvenser från ert ”kuppartade” beslut om Mogärdeskolans framtid.
Hur ska opinionsbildare (för och emot) kunna ha en uppfattning när vi inte har en aning om alla de konsekvenser som följer på ert majoritetsbeslut med komplexa samordningsfrågor i botten.

Projektörer är igång med att ringa in vad som är möjligt och lämpligt. Men i dag har de inte alla underlag för sitt arbete. Det förutsätts om och tillbyggnad på Withalaskolan och Landsbro skolor. Först därefter kan arbeten med ombyggnaden på Mogärde påbörjas. Dessutom var finns ersättningslokaler under byggtiden, sådant har ni inte talat om. Det är inte klarlagt vad övertaliga enheter på Mogärdeskolan ska användas till eller rivas. Är sådant oväsentligt?

Konsekvensbeskrivning

Din breda kunskap om vår kommuns organisation innebär att du med lätthet kan nå information från kommunchefens konsekvensbeskrivning som ansvarig för samordning. Skolans, tekniskas och miljö- och bygg – som var och en på sina håll med intressebevakning och inte minst myndighetskrav ska ha inflytande över, vad ni i KS-majoriteten nu agerar för.
För mig låter det som att du Jan Johansson ropar hej innan du tänkt färdigt. Problemen är inte kartlagda och finansieringen för hela projekt Mogärdeskolans framtid har du inte heller i hamn.

Eftertanke

KS-majoriteten har inte att besluta om de 40-60 miljoner (eller mer) som sätts i spel som investeringskapital. Det behövs inte mycket till eftertanke för att inse det omöjliga att datera upp Mogärdeskolan till standard som ska motsvara 2016 års krav på bra skolmiljö.
Skolbeslutet kan hänga löst som jag ser det och voteringen 8-5 i KS den 8 maj ser jag som bräcklig och kan komma att ge huvudbry för två kommunalråd Bohman (s)/Håkansson (m) och för dig som Oppositionsråd för vf som blivit stödparti till maktblocket.

Jack Andreén, Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook