Kvaliteten prioriteras i äldreomsorgen | Höglandsnytt
Debatt Opinion

Kvaliteten prioriteras i äldreomsorgen

Grunden för en äldreomsorg med hög kvalitet är personal med rätt kompetens och ett stort hjärta, bra och kompetenta chefer, en tydlig organisation, lokaler som är anpassade för verksamheten och en bemanning som utgår från allas behov av insatser.

Det har debatterats mycket kring vård av äldre och hur vi ska slippa kränkande behandling i framtiden. Många anställda vittnar om för låg bemanning och tidsbrist. Det gäller i både kommunal och privat driven äldreomsorg. Detta är en viktig fråga, och något vi har tagit och tar på största allvar!

Förra veckan enades Riksdagens socialutskott om riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen. Alliansens utgångspunkt är att det är alla enskildas boendes faktiska vårdbehov som ska styra bemanningen. Dessutom måste man ta hänsyn till lokala förutsättningar som kompetens, organisation och inte minst lokalernas utformning. Det är alltså individuella och separata bedömningar som ska ligga till grund för bemanningen. Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att undersöka om det går att ta fram riktlinjer för att ge kommunerna bättre stöd att organisera sina verksamheter så att det är behoven som styr.

Som moderata riksdagsledamöter har vi besökt många boenden för äldre. Där bor män och kvinnor med olika behov och önskemål och vissa avdelningar är mer vårdtunga än andra. Vi kan aldrig förutsätta att alla äldres behov till hjälp, omsorg och vård med god kvalitet alltid går att förutse och kan passas in i en mall som politiker utformar.

Vi i Moderaterna tycker därför inte att generella bemanningsregler eller krav inom äldrevården är rätt väg att gå. Man ska inte kunna gömma sig bakom argumentet att man uppfyllt kravet, om de äldre inte fått den omsorg och kvalitet på vården som de behöver.

Alliansregeringen har prioriterat kvalitet inom äldreomsorgen Vi har sedan tidigare lagt stora resurser på vård och omsorg om äldre och kommer att fortsätta med det. Värdighetsgarantin, 4 miljarder riktade till vård av de svårt sjuka äldre och rätten att välja utförare är några av de riktade kvalitetsinsatser som Alliansen vidtagit.

Sverige ska vara ett bra land att bli gammal i och alla ska kunna åldras med värdighet och känna trygghet. De äldre och deras anhöriga ska kunna lita på att kvaliteten inom äldrevården. Vårt mål är att alltid sätta människan och deras individuella behov i centrum.

Magdalena Andersson (m), riksdagsledamot Jönköpings län, civilutskottet
Margareta B Kjellin (m), riksdagsledamot i socialutskottet

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

 1. Magdalena och Margareta ger uttryck för:
  ”Kvaliteten ska säkras till nivåer som utgår från allas behov av insatser”.
  Vad rätt ni tänkt!
  Inom Jököpings läns Landsting har alla kommuner ställt sig bakom en avsiktsförklaring som innebär att all hemsjukvård ”som omfattar alla”, – den ska kommunerna nu bli huvudman för från i januari 2013.
  Redan spekuleras om vissa örestal som grund för skatteväxligar med Landstinget.
  Processer är nu på gång för att kommunerna ska ta över hela ansvaret för hemsjukvård.
  Hemsjukvården är en del i äldreomsorgen, den ska också som ni betonar planeras med utgångspunkt från kvalitetsbegrepp, snarare än de styrningar som sker efter vad som blir budgeterat eller i värsta fall efter stelbenta blinda sytem med generella riktlinjer och beslut om skatteväxlingar efter chabloner – som inte bygger på verkliga behov eller kvaliteter som blir förankrade hos alla vårdtagare.
  Målbeskrivning och verklighet ska ligga nära varandra.
  Behoven är dels fysiska, – jag vill slå ett slag för de viktiga själsliga behoven där kommunikation med specialister och vårspersonal kan vara lika viktiga som mediciner för välbefinnande.
  Jag uppskattar att rikdsdagledamöter tar sig ”ut i verkstaden” och slår an tonen för att nå goda resultat för äldreomsorg och den positiva organisationsutveckligen mot att ha en huvudman för hemsjukvården.
  Jag vill se er ofta i den offentliga debatten – som opinionsbildare – för att nå resultat som visar oss äldre att det planeras, byggs upp en tydlig organsiation – där personal närmast vårdtagare kan ge mycket att väga in under aktuell planering, då för bästa kvalitet.
  Från mål till verklighet – lyckat till med att från riksdagsnivå påverka för goda resultat
  Jack +77

Kommentarer avstängda