Kvinna dog plågsamt – låg bortglömd i tre år | Höglandsnytt
Höglandet Jönköping Jönköpings län

Kvinna dog plågsamt – låg bortglömd i tre år


Fick inte någon utlovad läkartid. Cancerpatient avled plågsamt efter tre års väntan.

En uppföljande cancerkontroll genomfördes inte som planerat och patienten insjuknade senare i ett återfall och dog. Region Jönköpings län anmäler skräckfallet för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en händelse som inträffade 2015 men som uppmärksammades först 2018! Det handlar om en patient som kontrollerades efter tidigare behandling för cancersjukdom. Vid ett besök 2015 bestämdes om nästa kontroll 2016, men patienten planerades inte in för kontrollen som därför inte blev av.

Saken uppmärksammades 2018 när patienten insjuknade på grund av det som visade sig vara ett återfall i sjukdomen. Någon botande behandling kunde då inte ges.

”Patienten avled senare av lunginflammation och hjärtproblem, men cancersjukdomen bedöms ha bidragit till dödsfallet. Den exakta orsaken till varför det planerade besöket inte blev av har inte kunnat fastställas. De rutiner som fanns för kontroll av bokningar 2015 var inte tillräckligt tydliga. Verksamheten har senare utarbetat nya bättre rutiner som ska minska risken för att något liknande ska kunna inträffa igen”, uttrycker chefsläkaren Axel Ros i ett pressmeddelande.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook