Ekonomi Höglandet Nyheter

Kvinnor får mer i lön än män men då måste de vara män

Kvinnors löner ökar mer än männens inom industrisektorn men bara för de kvinnor som är män, tjänstemän. Löneutvecklingen för anställda i svensk industri var 2,2 procent 2016, visar årliga rapporteen ”Löner inom industrin”.

I arbetargruppen hade män och kvinnor samma löneutveckling, medan de kvinnliga tjänstemännens löner ökade i snabbare takt än männens. Den vanligaste löneökningen för industrianställda 2016 låg i spannet 2-3 procent. Det framgår av Facken inom industrins årliga rapport ”Löner inom industrin”. Rapporten bygger på en unik databas med lönestatistik från de fackförbund som omfattas av industriavtalet.

Under 2016 ökade kvinnornas löner med 2,4 procent och männens med 2,2 procent inom in-dustrin. Könsskillnaden kan härröras till tjänstemannagruppen, där kvinnornas löner ökade med 2,4 procent och männens med 1,9 procent. Bland arbetarna var löneökningstakten 2,4 procent för båda könen.

Den svenska inflationen uppgick 2016 till 1 procent, vilket gav reallöneökningar på 1,2 pro-cent i svensk industri. Det är lägre än under föregående avtalsperiod, 2013-2015, då reallö-nerna i genomsnitt ökade med 2,3 procent per år. Den högre ökningstakten under denna pe-riod berodde till stor del på den negativa inflationstakten.

På individnivå, bland de som var medlemmar i samma fackförbund och ingick i databasen både 2015 och 2016, blev löneökningarna i genomsnitt 2,9 procent.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook