Jönköpings län

Låg svårt blödande på sjukhus – läkarna glömde bort att det var akut

Ett fall där en äldre patient med svår blödning på ett sjukhus i länet inte fick en blodtransfusion i tid har nu anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ledningen för region Jönköpings län har anmält händelsen för prövning enligt lex Maria efter att Medicinsk diagnostik har utrett händelsen och vidtagit åtgärder och lovat att något liknande inte ska hända igen.
”Händelsen gäller en äldre patient vars tillstånd medförde att blod beställdes för akut transfusion. Missförstånd mellan beställande klinik och blodcentral om hur akut situationen var samt otydlighet i rutin för akut utlämning av blodprodukt fördröjde transfusionen med omkring en halvtimme. Fördröjningen innebar att patienten utsattes för onödig fara”, säger Peter Blomstrand, chefläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook