Nyheter

”Låga byggnivån kommunernas fel”

Småhusföretagen har, när nu bostadsbyggandet närmat sig rekordlåga nivåer, hävdat att bolånetaket är skulden till den utvecklingen liksom också bestämmelser från Boverket. Men bostadsminister Stefan Attefall slår ifrån sig och skyller på kommunerna.

För några veckor sedan träffade TMF Trähus’ ordförande Mikael Olsson och TMFs VD Leif G Gustafsson bostadsministern för att berätta om det allvarliga läget.

Under torsdagen besökte Sgtefan Attefall trähusföretagens åfrsstämma och tog tillfället i akt att ta rängtebestämmelserna i försvar. I stället riktade han strålkastarna mot kommunerna, som enligt hans mening har alltför skilda krav och bedömningar, inte sällan också orimligt långa handläggningstider.

”De borde kunna spela en mer aktiv roll för att få en mer varaktig och jämnare bostadsproduktion”, menade han och fortsatte:

”Kommunerna tar inte alltid det ansvar de har. Det kan bero på en rädsla för stora planekonomiska beslut men också för att man inte alltid har kvalitén och kompetensen. Kommunerna måste komma på tårna och det hjälper vi genom att skapa ett politiskt tryck.”

Mikael Olsson stöder ministertankarna:

”Det är bra att han tar upp problemen med kommunerna. Nu måste vi gemensamt se till att få bort de kommunala byggreglerna.”

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook