Eksjö Höglandet Jönköping Jönköpings län

Läkare glömde analysera – man gick med dödlig cancer i ett år


Anmälan efter fördröjd diagnos av malignt melanom.

En man sökte sin vårdcentral hösten 2017 för ett födelsemärke som börjat klia och blöda. Förändringen opererades bort men skickades inte för analys. Ett år senare återkom patienten med en ny hudförändring på platsen för den tidigare operationen. Utredning visade nu malignt melanom. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt Lex Maria.

Anmälan gäller en man som sökte för ett födelsemärke som börjat klia och blöda. Läkaren som opererade patienten gjorde bedömningen att det handlade om en godartad förändring och skickade därför inte denna för analys. Ett år senare återkom patienten och hade då fått en ny lättblödande förändring på samma ställe. Den läkare som träffade patienten misstänkte nu ett malignt melanom och patienten blev på nytt opererad. Utredningen påvisade ett malignt melanom med spridning till lymfkörtel.

”Riktlinjerna för handläggning av pigmenterade hudtumörer anger att mikroskopisk analys alltid skall göras när ett födelsemärke opereras bort. Genom att riktlinjen ej har följts vid den första kontakten så har diagnosen och den fortsatta handläggningen fördröjts i cirka ett år och detta kan i sin tur ha påverkat prognosen”, kommunicerar Claes Hultberg, chefsläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Region Jönköpings län, Vårdcentralerna Bra Liv, har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook