Jönköpings län

Läkare glömde bort patient – snoppen började blöda


Inspektionen för vård och omsorg meddelar nu beslut i ett ärende som handlar om ”oförändrad ordination av blodförtunnande läkemedel utan kontroll av blodvärde”.

Det handlar om en man som drabbades av blödningar efter att läkare glömt bort att kontrollera blodprov som mäter blodförtunnande effekt av läkemedel.
Ärendet handlar om en patient som lades in på grund av smärtor och förvirring. Han medicinerade med det blodförtunnande läkemedlet Waran.
Mannen ordinerades fortsatt ordinarie dos av Waran. Patienten drabbades av blödning i urinvägarna. Det aktuella blodvärdet, som skulle ha kontrollerats, var kraftigt förhöjt, enligt landstingets utredning sannolikt på grund av kombinationen nedsatt allmäntillstånd och nyinsatt medicinering.
Blödningen avstannade senare spontant.
Ivo menar att landstinget gjord vad de kunnat för att ”utreda händelsen i nödvändig omfattning och vidtagit de åtgärder som krävs för en hög patientsäkerhet”.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook