Hultsfred Nyheter Småland Vimmerby

Läkare skickade hem livshotande sjuk 83-åring

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården vid landstinget i Kalmar län har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan ett allvarligt hjärttillstånd missats vid EKG-granskning.

Fallet gäller en 83-årig tidigare förhållandevis frisk man som insjuknade med nedsatt fysisk prestationsförmåga ganska plötsligt. Han sökte hälsocentralen för undersökning inom en vecka och läkaren konstaterade att pulsen var onormalt låg.

Man överenskom om en remiss till hjärtläkare för undersökning och ställningstagande till eventuell behandling med pacemaker. Patienten fick därefter återvända hem.

Remissen kom att skickas först några dagar senare och den bedömdes på sjukhuset efter ytterligare några dagar varvid hjärtläkaren fann att EKG som var kontrollerat på hälsocentralen uppvisade så kallat AV-block III (hjärtblock). Det är ett allvarligt och potentiellt livshotande tillstånd med låg puls som medför risk för svimning och i värsta fall hjärtstillestånd.

Patienten kontaktades och kallades omedelbart till sjukhuset efter sammanlagt nio dagar.

”Hans tillstånd var hela tiden stabilt och han kunde skrivas ut efter ytterligare några dagar efter att en pacemaker hade opererats in. Genom fördröjningen har en risk för allvarlig vårdskada funnits även om patienten har haft ett okomplicerat förlopp och han har inte drabbats av några men av händelsen”, säger Mattias Alvunger i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook