Höglandet Jönköping Jönköpings län

Läkaren förstod inte språket – man dog av fruktansvärd inflammation

En patient med känd inflammatorisk tarmsjukdom avled i kraftigt skov av sjukdomen. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Region Jönköpings län, verksamhetsområde Medicinsk vård, har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gäller en patient med känd inflammatorisk tarmsjukdom som sökte vård akut och efter undersökning bedömdes ha skov i sin sjukdom. Patienten fick behandling med högdos kortisonkur och blev i början bättre.

Patienten återkom några dagar senare med förvärrade besvär och lades in för utredning och vidare behandling i samråd mellan medicin- och kirurgklinik.

Besvären förvärrades och patienten förbereddes för undersökning som ett led i planeringen av ett kirurgiskt ingrepp för att avlägsna tjocktarmen. Innan detta sker avlider dock patienten av svårartad, sjuklig utvidgning av tjocktarmen.

”Kontroller av vitala parametrar för patientens hälsotillstånd skedde vid tre tillfällen under dagen och indikerade inte att patienten var instabil, varför dödsfallet var helt oväntat. Utredning har i efterhand konstaterat att det funnits brister i bedömning och behandling av patienten, och möjligen har även språksvårigheter bidragit till att försvåra bedömningarna”, uttrycker Terje Blomstrand, chefsläkare och ansvarig för lex Maria, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook