Höglandet Jönköping Jönköpings län

Läkaren glömde kvar manicken efter operationen – nu har den vuxit fast inuti kroppen


Inopererad, fastvuxen. Får leva resten av livet med brutalt läkarmisstag.

En inopererad venport lämnades kvar efter avslutad behandling och upptäcktes flera år senare, i samband med en röntgenundersökning av annan orsak. Nu lexmariaanmäls saken.

Anmälan gäller en patient som fick en venport inopererad i november 2010 på ett sjukhus i Jönköpings län i samband med att cancerbehandling skulle inledas. Detta var en dosa med en slang som opereras in i ett blodkärl på halsen och under huden vid bröstkorgen. Genom en nål in i dosan kan sedan läkemedel eller dropp ges på ett säkert sätt. Venporten kan användas under flera år men plockas med hjälp av en mindre operation bort när behovet inte längre kvarstår.

Behandlingen av den aktuella patienten avslutades i mars 2011 och efter detta genomgick patienten kliniska kontroller med läkarbesök på onkologkliniken under några års tid. I samband med en annan röntgenundersökning 2019 uppmärksammade röntgenpersonal att venporten satt kvar och kontaktade onkologmottagningen.

En remiss för borttagande av venporten utfärdades. Ett försök att ta ut venporten gjordes utan att lyckas. Kateterslangen hade vuxit fast och risken för komplikationer med att försöka lossa denna bedömdes som för stor och därför avbröts ingreppet. Patienten kommer därför att ha kvar sin venport.

Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria och lämnar ärendet för granskning hos myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook