Hultsfred Småland Vimmerby

Läkaren ringde aldrig – svårt cancersjuk man fick ingen vård

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria då uppföljningen av en cancerbehandling ej skett.

Fallet gäller en 67-årig man med spridd cancer. När en ny behandling inleddes planerades för telefonuppföljning av bland annat biverkningar. Någon telefonuppföljning skedde aldrig varför patienten avslutade den nya behandlingen.

När läkaruppföljning skedde tre månader efter behandlingsstart upptäcktes att patienten varit utan behandling under två månader. Cancersjukdomen hade förvärrats under denna tid.

”Det kan inte uteslutas att det hade kunnat undvikas om behandlingen skett som planerats”, uttrycker Gunhild Nordesjö Haglund i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook