Hultsfred Vimmerby

Läkaren struntade i kvinnans magont – det var enorm cancertumör

Sjukvårdsledningen inom primärvårdsförvaltningen vid landstinget i Kalmar län har gjort en anmälan enligt lex Maria. Anmälan görs efter en missad tjocktarmscancer.

Fallet rör en 73-årig kvinna som sökte vård på grund av tilltagande buk- och flanksmärta. Vid besök på en akutmottagning påvisades lägre blodvärde och tecken till järnbrist och leverpåverkan.

Det fanns också en tydlig ömhet i nedre högra delen av buken och uppgifter fanns också om viktnedgång. Något akut tillstånd uppfattades inte utan patienten remitterades för fortsatt utredning på hälsocentralen. Vid de följande kontakterna på hälsocentralen gjordes inte någon ny bukundersökning eller bedömning av orsaken till blodbristen och järnbristen.

Först vid en kontroll tre månader senare uppmärksammade en annan läkare de alarmerande symtomen och kände en stor tumör i buken. En snar röntgenundersökning företogs och bekräftade en stor cancertumör i högra delen av tjocktarmen med spridning till flera inre organ.

”Behandling med cellgifter planeras”, säger Mattias Alvunger, chefläkare, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook