Höglandet Jönköping Jönköpings län

Läkarens skräckoperation – man allvarligt blodförgiftad

Lång operationstid kan ha bidragit till att en patient drabbades av blodförgiftning. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som opererades för njursten i maj 2018. Efter operationen drabbades patienten av sepsis, en mycket allvarlig infektion med bakterier i blodet, och lång sjukhusvård krävdes.

”Brister i riktlinjer bidrog till att operationstiden blev för lång, vilket kan ha bidragit till den allvarliga infektionen. Patienten kunde efter lång vårdtid skrivas ut till hemmet och har hämtat sig relativt väl”, uttrycker chefsläkaren Axel Ros i ett pressmeddelande.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook