Jönköping Jönköpings län

Läkarna dröjde i ett halvår – cancern spred sig i kroppen


En patient fick vänta i ett halvår på en diagnos för cancer. Under tiden hann cancern sprida sig och prognosen för patienten försämras.

Region Jönköpings län anmäler nu händelsen för prövning enligt lex Maria hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Händelsen gäller en patient som i januari 2015 remitterades från sin vårdcentral till Länssjukhuset Ryhov på grund av en knöl i armhålan.

Flera faktorer bidrog, enligt sjukhusledningen, till att utredningstiden tog tid och diagnos kunde inte ställas förrän i juni. Diagnosen var metastas av malignt melanom, trots att patienten inte haft något känt melanom tidigare.

”Det kan inte uteslutas att prognosen försämrats på grund av den långa utredningstiden”, säger chefläkare Axel Ros i ett pressmeddelande.

Patienten har fått behandling för sin spridda cancersjukdom.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook