Eksjö Höglandet Nässjö Vetlanda

Läkarna glömde berätta: du har svår cancer

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en cancerbehandling fördröjdes på grund av att en kallelse missades att skickas ut.

Ärendet handlar om en patient som opererats och behandlats för cancer. Vid ett planerat återbesök fann vården tecken på återfall i cancersjukdom och undersökningar genomfördes.

”Patienten mådde då bra och ett uppföljande besök planerades in två månader senare, men kallelsen uteblev. När patienten senare sökte vård konstaterades ytterligare spridning av tumören. Uppföljning och behandling blev fördröjd på grund av den missade kallelsen från mottagningen. Om behandling satts in tidigare skulle sjukdomsförloppet sannolikt blivit annorlunda”, förklarar Elin Roos af Hjelmsäter, chefläkare och ansvarig för lex Maria på Höglandssjukhuset, i ett pressmeddelande.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook