Jönköpings län

Läkarna glömde bort undersökningen – patienten hade cancer i flera år

Inspektionen för vård och omsorg meddelar nu beslut i ett ärende som handlar om försenad behandling av en tumörförändring.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Ärendet handlar om en patient vid Värnamo sjukhus som efter flera års besvär av en axel undersöktes med magnetkamera, vilket visade tumörmisstänkt förändring.

Tiden för handläggande av resultaten av denna och ytterligare undersökning blev dock mycket lång, vilket försenade behandlingen av patientens tumörsjukdom.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook