Småland

Läkarna missade att cancern spridit sig

Chefläkaren på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en bristande granskning av ett datortomografiresultat.

Efter behandling av tumörsjukdom remitterades en patient för rutinmässig datortomografikontroll för att se om någon spridning till andra organ kunde iakttas. Trots att undersökningen granskades av två erfarna läkare upptäcktes en dottersvulst först vid förnyad rutinmässig undersökning tre månader senare. Tillkomst av lokaliserad värk gjorde att man särskilt granskade det aktuella området som utgör en ovanlig lokalisation för dottersvulster av den aktuella typen.

Vid förnyad granskning kunde denna förändring ses även på bilderna tagna tre månader tidigare.
”Även om man vid tidigare diagnos kunnat ändra terapi och därmed dämpa värken något tidigare bedöms fördröjningen inte säkert ha någon inverkan på sjukdomen och dess behandling i sig”, säger chefläkare Rolf Sandin i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook