Småland

Läkarna missade cancern i sex år – 45-åring allvarligt sjuk

Sjukvårdsledningen vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en cancertumör upptäcktes först efter sex år.

Fallet gäller en 45-årig patient med ett redan känt sjukdomstillstånd som genomgick en radiologisk uppföljning. Vid undersökningen upptäcktes en kring tio centimeter stor njurtumör.

Granskning av befintliga äldre röntgenbilder visar att tumören redan kan påvisas vid en tidigare undersökning på Oskarshamns sjukhus 2014 och en på Länssjukhuset i Kalmar 2011. Tumören hade vid båda tillfällen inte upptäckts och därmed inte utretts.

”Patienten har i sex år haft en växande tumör som inte uppmärksammats vid undersökningarna och har därför utsatts för en allvarlig vårdskada”, säger chefläkare Elmar Keppel i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook