Småland

Läkarna missade cancern i två år – nu har kvinnan dött


En kvinna dog tidigare i år i en cancersjukdom. Undersökningar visade att cancern upptäcktes redan för två år men fynden togs inte på tillräckligt allvar.

Ledningen för Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en möjlig cancerdiagnos förbisetts.

Fallet gäller en kvinna som 2014 genomgick datortomografiundersökning för att utesluta proppbildning i lungcirkulationen. Som bifynd noterades då i ena lungan ett område i vilket tidigare kroniska lungförändringar konstaterats.

”Dessa förändringar hade inte tidigare bedömts som elakartad sjukdom och bedömningen blev 2014 densamma”, förklarar chefläkare Rolf Sandin i ett pressmeddelande.

I år upptäcktes i samband med utredning av annan åkomma en tumör i området med kroniska förändringar.

”Vid eftergranskning av tidigare bilder kunde man se att vad som nu ses som en tydlig tumör kunde skönjas inom det förändrade området på undersökningen från 2014”, förklarar Rolf Sandin och berättar att sjukdomen sedan utvecklats på ett sådant sätt att kvinnans liv inte gått att rädda.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook