Debatt

Lärarna slår larm: vi tvingas jobba på fritiden och blir sjuka


”40 procent av lärarna hinner inte med. Fritiden äts upp av jobb och lärarna blir sjuka”, varnar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett opinionsinlägg.

Cirka ett år efter införandet av Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om arbetsmiljö visar Lärarförbundets granskning att 40 procent av lärarna inte hinner med stora delar av sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetsid. Motsvarande siffra för övriga högskoleutbildade är endast 15 procent.

Det förväntas att lärare ska springa snabbare och snabbare för att hinna med sina arbetsuppgifter. Men arbetstiden är densamma. Resultatet blir att fritiden äts upp av jobb och lärarna blir sjuka på kuppen. Det är ansvarslöst att som arbetsgivare inte åtgärda sina arbetsmiljöproblem

Föreskriften från Arbetsmiljöverket är ett verktyg som ska hjälpa organisatione r att bättre rustas för att säkra en rimlig arbetsbelastning. Ett år efter införandet har ändå bara hälften av alla arbetsplatser arbetat systematiskt med att förebygga stress. Arbetsbelastningen är ett av de största skälen till att lärare lämnar yrket. Det är också en nyckelkomponent tillsammans med lön och ökat inflytande som kan få avhoppade lärare att återvända till klassrummen.

Uppenbarligen tar inte huvudmännen det här på tillräckligt stort allvar. Vi har en akut lärarbrist i Sverige. Överallt får jag rapporter om att vakanser inte går att fylla och att kollegor saknas. Att säkra en rimlig arbetsbelastning för befintliga lärare är avgörande både för kvali teten i undervisningen men också för att locka fler till yrket och behålla de lärare vi har.

Det går att lösa det här problemet genom att rensa bland alla arbetsuppgifter. Avlasta lärare med de uppgifter som andra kan göra, stärk elevhälsan och renodla läraruppdraget, så minskas lärares arbetsbelastning. Checklistan är redan klar för alla lärararbetsgivare.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook