Ekonomi Nässjö Toppnyheter

LARM: Allvarliga föroreningar i Nässjö kommun – ANVÄND INTE VATTNET!

Resultat har nu kommit från provtagning på gammal industrimark i Äng.

Under hösten ifjol utfördes provtagningar i Äng för att undersöka hur mycket föroreningar det gamla glasbruket åsamkat samhällets invånare.

Vissa delar av marken har visat sig vara förorenad, enligt besked från Nässjö kommun som under hösten 2019 kommer söka bidrag från Naturvårdsverket för att sanera i de värst drabbade områdena.

Den som har en fastighet på mark som tidigare ägdes av f.d. Sunds Glasbruk i Äng bör, enligt kommunen, tills vidare vidta följande skyddsåtgärder:

  • Tvätta händerna efter kontakt med jord.
  • Odla grönsaker i upphöjda odlingsytor (till exempel pallkragar) med nyanskaffad jord samt en trädgårdsduk som barriär tillmarken.
  • Bevattna med kommunalt vatten, använd inte vatten från enskild brunn.
  • Undvika att plocka glasbitar på marken.

Bär och frukt från buskar och träd kan ätas utan problem, eftersom de inte kan ta upp denna typ av förorening, bedyrar kommunen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook