Höglandet Ydre

LARM: BRANDRISKEN ÖKAR PÅ HÖGLANDET IGEN


Senaste brandriskprognos från SOS-Alarm / RäddSam-F kom in under fredagen.

I den delen av Jönköpings län som ligger väster om Europaväg 4 är brandrisken fortfarande låg/måttlig (värde 1-3 på den femgradiga skalan).

I den delen av Jönköpings län som liger öster om Europaväg 4 samt i Ydre kommun (d v s Höglandet) är brandrisken också låg/måttlig (värde 1-3). Eldningsförbud råder ej.

Skogsbrandbevakning med flyg sker ej. Under helgen 18-19 juli ökar brandrisken något och efter helgen sjunker brandrisken åter till låg/måttlig, spår brandriskprognosen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook