LARM: Därför blir det inga jordgubbar till midsommar | Höglandsnytt
Eksjö Höglandet Nässjö Vetlanda

LARM: Därför blir det inga jordgubbar till midsommar

Solitärbina hör till de vilda bin som minskar. En tredjedel av de svenska arterna är rödlistade och en del av dem riskerar att försvinna helt. En viktig orsak är förändringar i odlingslandskapet. När de blomrika gräsmarkerna blir allt färre är det svårare för solitärbina att hitta föda.

Även deras möjligheter att bygga bo har försämrats. Människor behöver pollinerande insekter för att kunna odla mat, och solitärbin är duktiga pollinerare. Exempelvis har pollineringen större betydelse för tillväxt hos jordgubbar än vad man tidigare trott. En riklig pollinering ger bättre skörd med jordgubbarna växer snabbare och väger mer, visar en studie från Lunds universitet.

”För att gynna solitärbin och hjälpa dem att bli fler behöver vi framför allt erbjuda föda från blommor och lämpliga boplatser.
Solitärbina är okända för många, men vi vet att de finns i alla frukt- och bärodlingar och att de har betydelse för pollineringen i bland annat jordgubbar. En jordgubbsblomma kan ha 300 fröämnen och alla måste befruktas för att bäret ska bli välformat. När vi lär känna solitärbina och vet vad de behöver kan vi också hjälpa dem att överleva och bli fler”, säger Christina Winter, hortonom och rådgivare till yrkesodlare, i ett pressmeddelande från Jordbruksverket.

Att erbjuda vilda blommor kan vara det mest effektiva och enkla sättet att gynna solitärbin. Exempelvis genom att bevara och sköta redan blomrika områden som vägkanter, diken, fältkanter, bryn och åkerholmar. Genom att så in blommande växter vid sidan av huvudgrödan, på de så kallade kantzonerna och trädorna, går det att öka tillgången på blommande örter i odlingslandskapet.

– Solitärbin är duktiga pollinerare. För en lyckad pollinering behövs det både tillräckligt många bin och ofta en mångfald av olika arter. Solitärbina är viktiga ur ett helhetsperspektiv för att skapa välfungerande ekosystemtjänster på gården. Solitärbin kompletterar honungsbin och humlor och ger därmed en större pollineringssäkerhet, säger Jenny Henriksson, rådgivare inom biologisk mångfald.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook