Eksjö Höglandet Jönköping Jönköpings län

LARM: Hjärtmaskinerna i ambulanserna var helt fel inställda

Defibrillatorerna i Region Jönköpings läns ambulanser har ibland satt fel datum och tid på de EKG:n som tagits. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en upptäckt som visar att de defibrillatorer som använts för defibrillering, övervakning och registrering av vilo-EKG:n (som mäter hjärtats aktivitet) i Region Jönköpings läns ambulanser, ibland satt fel datum och tid på de EKG:n som tagits. Efter att en utredning gjorts har 71 stycken feldaterade EKG:n, som är registrerade mellan 2014 och 2018, hittats.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Region Jönköpings län har dessutom gjort en anmälan till Läkemedelsverket eftersom det är en medicinteknisk produkt.

”Ingen patient har drabbats av vårdskada till följd av felet men felet skulle i värsta fall kunnat leda till att en patient felbehandlats eller inte fått den behandling som hen behövt. Ett feldaterat EKG är också svårt att hitta igen när man vill granska det”, säger chefsläkaren Peter Blomstrand i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook