LARM: SKRÄCKSKOLAN i Vetlanda kommun – mycket våld och de vuxna gör ingenting | Höglandsnytt
Toppnyheter Vetlanda

LARM: SKRÄCKSKOLAN i Vetlanda kommun – mycket våld och de vuxna gör ingenting

Våld på rasterna, barn rädda för andra barn, vuxna som inte agerar och ett torftigt skolbibliotek. Skolinspektionen har nu gått ut med ett föreläggande till Vetlanda kommun angående en skola på en mindre ort i kommun. Läget är helt enkelt inte så bra.

Skolinspektionens tillsyn av skolan (som ligger i de västra delarna av kommunen) visar att ”det finns elever på skolan som inte
är tillförsäkrade en trygg skolmiljö samt att personal på skolan inte alltid anmäler till rektorn när de får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. Tillsynen visar vidare att samverkan mellan lärarna inte sker i tillräcklig utsträckning”.

Det handlar bl a om ofta förekommande bråk på rasterna. Barn är också rädda för andra våldsamma barn.
”Flera elever uppger att det förekommer att rastvärdarna inte agerar vid hot eller andra konflikter. Intervjuade lärare uppger att alla elever inte är trygga på skolan och att en bidragande orsak till detta är att det finns några utåtagerande elever på skolan”, låter det i Skolinspektionens rapport.

Tillsynen visar också att eleverna inte ges tillgång till ett skolbibliotek med ett sådant utbud att det kan användas för att stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling.

Kommunledningen måste nu senast första mars redovisa till Skolinspektionen hur bristerna rättats till.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook