LASERKONTROLL – nu tänker de skanna in allt | Höglandsnytt
Höglandet Jönköping

LASERKONTROLL – nu tänker de skanna in allt

Återigen ska den svenska skogen skannas av med laser. Nyligen kom budgetförslaget från regeringen att avsätta 12 miljoner kronor per år för en ny nationell laserskanning. 

– Det finns en stor samsyn bland berörda myndigheter och skogsbruket om behovet av nya data. Såväl skogsnäringen som andra samhälls- och miljöintressen har stor nytta av den information som kartorna ger. Därför är det här en mycket välkommen satsning, säger Jönköpingsbaserade Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Sedan tidigare har Skogsstyrelsen rikstäckande Skogliga grunddata i form av olika kartor som baseras på en laserskanning som Lantmäteriet inledde 2009. Kartorna beskriver 98 procent av Sveriges skogar och används flitigt av både skogsbruket och myndigheter. Kartorna hjälper skogsbruket att planera avverkningarna, var det behöver gallras och var marker har bäst bärighet så att man kan undvika körskador.

”Tack vare de kartor som laserskanningen ger möjliggörs en bättre skogsskötsel, vilket ger betydande effekter på lönsamhet och sysselsättning i skogssektorn. Men eftersom skogen växer behöver kartorna uppdateras löpande, och därför måste en nationell laserskanning genomföras regelbundet”, säger Svante Larsson, projektledare för Skogsstyrelsens Skogliga grunddata

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook