Debatt

”Låt invandrade kvala för tillgång till välfärdssystemen”


”Det är rimligt och rätt att myndiga personer som invandrat till Sverige borde få kvalificera sig till våra välfärdssystem genom arbete istället för att som idag per automatik omfattas av möjligheten att nyttja dessa”, skriver Mats Green, moderat riksdagsledamot för Jönköpings län, i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Socialförsäkringarna är den utan jämförelse största utgiftsposten i den statliga budgeten. Utbetalningarna uppgår till långt över 600 miljarder kronor årligen och hanteras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Alla som bor eller arbetar i Sverige omfattas av dessa.

Det finns tankar och förslag från olika håll vad gäller mindre, enskilda, utbrutna delar av socialförsäkringssystemen men min utgångspunkt är att det inte räcker utan föreslår att detta måste vara en universell princip som villkor för tillgång till våra socialförsäkringssystem.

De samhällsekonomiska vinsterna av denna förändring skulle givetvis bli mycket stora mot bakgrund av socialförsäkringarnas stora andel av statsutgifterna, resurser som bl.a. kommer kunna användas till jobbskapande satsningar i kampen mot utanförskapet.

Dock är den samhälleliga värderingsprincipen i detta som handlar skyldigheter och rättigheter och om arbete som förutsättning och grund för välfärd och välstånd minst lika viktig.

Mats Green, moderat riksdagsledamot för Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook