Debatt

Lättare att jaga varg – bra tycker Jönköpingspolitiker


”Många av förslagen skulle kunna underlätta den framtida förvaltningen av den svenska vargstammen”, anser Bengt-Anders Johansson (m) riksdagsledamot från Jönköpings län på tal om vargkommitténs s k slutbetänkande.

[adrotate banner=”27″]
Varg. Foto: länsstyrelsenKommitténs uppdrag har varit att bistå regeringen i arbetet med att utveckla vargpolitiken, något som resulterat i ett slutbetänkande med 40 förslag för en ny vargpolitik.

Bakgrunden till att vargkommittén tillsattes är den starka polarisering mellan olika intressen när det gäller förekomsten av varg i Sverige, och även våra internationella förpliktelser att följa EU:s art- och habitatsdirektiv och värna den biologiska mångfalden. De senaste årens tillväxt av varg medför att vargen sprider sig till fler delar av landet, och att allt fler människor därmed berörs.

Utredningen, som gjorts av Peter Egardt, konstaterar att syftet med rovdjurpolitiken behöver tydliggöras och präglas av en adaptiv förvaltning. Därför bör gynnsam bevarandestatus sättas i ett intervall, inom vilket populationen kan variera beroende på omständigheter som t.ex. invandringstakt av nya vargar. Egardt menar att intervallet för gynnsam bevarandestatus bör sättas skyndsamt. Utredningen efterlyser även en samhällsekonomisk analys kopplad till rovdjursförekomsten och föreslår inrättandet av en permanent vargkommitté. Vidare föreslår vargkommittén att skyddsjakten av varg ska förenklas, och att licensjakt ska vara möjligt när gynnsam bevarandestatus är uppnådd.

Det är bra att vargkommittén nu lägger en ytterligare grund för att rovdjurspropositionen som kommer till hösten ska kunna bli så heltäckande som möjligt. Många av förslagen skulle kunna underlätta den framtida förvaltningen av den svenska vargstammen.

Bengt-Anders Johansson (m), talesperson för Moderaterna i jakt- och rovdjursfrågor samt riksdagsledamot från Jönköpings län.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook