Höglandet Jönköping Jönköpings län

LIDANDE: Läkarna upptäckte inte benbrottet – nu är han död

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, meddelar beslut i ett ärende som handlar om att en fördröjd diagnos av höftfraktur ledde till onödigt lidande för patienten.

Ärendet handlar om en händelse som drabbade en patient som i maj 2018 vårdades på Länssjukhuset Ryhov i långt framskriden spridd cancersjukdom. Patienten föll på avdelningen och skadade höften.

På en första vanlig röntgenundersökning syntes inget benbrott.

”Det är ovanligt att det då trots allt kan finnas ett benbrott som inte syns på en sådan undersökning. På grund av brister i kunskap om att det kan vara så, brister i kontinuitet i läkarbemanning på avdelningen och brister i utskrivningsprocessen skrevs patienten ut till hemmet trots fortsatta smärtor”, berättar chefsläkaren Axel Ros i ett pressmeddelande.

På grund av smärtorna kom han tillbaka till akutmottagningen i Värnamo. Då utfördes undersökning med skiktröntgen och man såg ett benbrott i lårbenshalsen och patienten opererades.

Patienten avled kort därefter i sin cancersjukdom.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder. Ärendet avslutas.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook