Höglandet

LISTA: Här är sommarens stora vägarbeten

Under sommaren genomförs flera stora vägarbeten i Jönköpings län. Sommaren används eftersom arbetena går lättare och snabbare att utföra jämfört med andra tider på året, menar Trafikverket.

Det största vägarbetet på Höglandet är bygget av nya rv 32.

 

Väg Sträcka Åtgärd Längd km
Riksväg 32 Sunneränga – Marbäck Riksväg 32, Sunneränga – Marbäck ( Aneby ) Nybyggnad av 2+1 väg (8,7 km) och ombyggnad av befintlig väg Omledning 170501-170709 Väg 32 avstängd Sunneränga avfart Flisby till Tpl Bredestad 8,7
Riksväg 26/47 Månseryd-Mullsjö Från Månseryd till Bäckebo byggs vägen om längs befintlig sträckning och från Bäckebo till Mullsjö byggs vägen i en helt ny sträckning. 17
Riksväg 26/47 Vägskäl 683 – Månseryd Beläggningsarbete. Utförs nattetid mellan 19-06. Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen. 3,8
Riksväg 40 Göteborgsbacken Beläggningsarbete. Utförs nattetid mellan 19-06. Trafiken leds förbi arbetsplatsen genom överledning till motsatt körriktning. 2
Väg 195 Månseryd – Bankeryd Norra Beläggningsarbete. Utförs nattetid mellan 19-06. Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen. 4,3
Väg 153 Stålebo – Smålandsstenar Beläggningsarbete samt breddning av Gång- och cykelväg. Stor påverkan bitvis. 2,4
Väg 931 Genom Tenhult Beläggningsarbete samt breddning av Gång- och cykelväg. Stor påverkan bitvis. 1,6
23/34 Rimforsa-Skeda Udde Breddning av befintlig väg. Vägen byggs med omväxlande 1+1, 2+1 och 2+2 körfält och förses med mitträcke. Hastigheten sänks till 70 km/h och 50 km/h. Ett körfält kommer att vara öppet för trafik i vardera riktning under byggtiden. Arbetet pågår under hela sommaren.
E4 Norrgående förbi Mjölby, trafikplats 108-110 Beläggning 10
40 Boråsbroarna Broarna 15-797-1, 15-796-1 och 15-796-2 i Borås behöver underhållas. Byte av höghållfasthetslager vid 7 olika stöd, omledning kommer att ske vid perioder på 4 timmars avstängningar nattetid samt vissa på/avfarter stängs helt i en vecka.
40  Rångedalabron 15-1418-1 och 2 Bättringsmålning av stålbalkar kommer att ske under bron. Väg 1818 och 1704 underbron kan påverkas.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook