Nyheter

LIVSTID – Tog med sig sonen för att mörda farmor och farfar

Svea Hovrätt har nu dömt en man för två mord och ändrat påföljden från rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning till fängelse på livstid.

Sommaren 2016 inträffade ett dubbelmord på ett äldre par i Sollentuna. Åtta månader senare åtalades parets son för att ha berövat sina föräldrar livet med ett stickvapen. I juli 2017 dömde Attunda tingsrätt mannen för bl.a. mord vid två tillfällen. Eftersom mannen led av en allvarlig psykisk störning bestämdes påföljden till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Tingsrätten beslutade också att två nära anhöriga till de avlidna skulle få skadestånd för psykiskt lidande med 100 000 kr vardera.

I hovrätten yrkade åklagaren att påföljden skulle ändras till livstids fängelse medan mannen yrkade att han skulle frikännas från åtalet för morden på föräldrarna. En av de nära anhöriga till de avlidna överklagade också domen och begärde skadestånd med ytterligare 50 000 kr för psykiskt lidande.

Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom i skuldfrågan och dömer mannen för morden. Även utdömt skadestånd fastställs. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten dock att påföljden ska bestämmas till fängelse på livstid. Eftersom mannen har begått brotten under påverkan av en allvarlig psykisk störning får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl.

Vid en helhetsbedömning har hovrätten kommit fram till att sådana synnerliga skäl finns. Bland annat med hänsyn till att brotten riktade sig mot två närstående som var gamla och skyddslösa samt utfördes i en minderårig persons närhet (offrens barnbarn och mannens son) har hovrätten bedömt att omständigheterna i målet är så pass synnerligen försvårande att straffvärdet motsvarar livstids fängelse. Påföljden har därför ändrats till fängelse på livstid.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook